GreenPayTech sàn giao dịch điện tử sử dụng công công nghệ AI để lập giao dịch, với những cái tiến mang đến công nghệ chất lượng giao dịch cao nhất với mọi người.
Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến bạn những trải nghiệm tốt nhất với ví GreenPaytech và công nghệ giao dịch tại sàn.
Hệ thống đang được kiểm tra và sẽ ra mắt trong tháng 10 này. .
Trân trọng